Planlægger til det åbne land

Vil du være en del af en attraktiv arbejdsplads? Vil du løse opgaver som har stor betydning for borgere og kommunens udvikling? Og har du lyst til at arbejde med planlægning i det åbne land, lokalplaner og myndighedsbehandling? Så er du måske vores nye planlægger.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende job, hvor du i samarbejde med gode kolleger har mulighed for at præge udviklingen i vores Kommune. Vi har flextids-ordning, mulighed for hjemmearbejde og flytter om ikke så længe i nye lokaler med havudsigt. Nu mangler vi bare dig!

Du bliver en del af et stærkt og ambitiøst team
Du kommer til at indgå i et team på 10 dygtige kolleger. I teamet arbejder vi med lokalplaner, myndighedsbehandling og korttegning i det åbne land, landsbyerne, byerne og sommerhusområderne. Vi indgår også i en lang række tværfaglige udviklingsprojekter om blandt andet Nakskov 2030, Turismeudvikling på sydkysten, byfornyelses- og områdefornyelsesprojekter, Kommuneplan 2021 og ikke mindst projektet til Femern Bælt forbindelsen

Du får en bred og spændende arbejdsportefølje 
Dine arbejdsopgaver kommer til at variere fra komplekse lokalplanprocesser til myndighedsbehandling af indkomne sager, hvor du vil skulle vurdere, om projekterne kan realiseres i overensstemmelse med kommuneplan, lokalplan, servitutter, fredninger mv. Det er et job hvor du får rig mulighed for at udvikle dig og vise hvad du kan. Du får i samarbejde med dine kolleger primært ansvar for planlægningen i det åbne land og landsbyerne, udarbejdelse af lokalplaner samt udtalelser og vurderinger i konkrete sager. På længere sigt, vil du skulle bidrage til revision af vores landskabskarakteranalyse, revision af administrationsgrundlaget for landzonesager og revision af kommuneplanen samt andre større tværgående projekter.

Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads med høje faglige ambitioner, og med gode muligheder for faglig opkvalificering.
 • En udfordrende og spændende hverdag.
 • Afvekslende arbejdsopgaver.
 • En høj grad af medindflydelse på opgaveløsning og arbejdets tilrettelæggelse.
 • En arbejdsplads med en uformel omgangstone, humor og et godt arbejdsmiljø.
 • Fleksibel arbejdstid med mulighed for hjemmearbejde.
Vi lægger vægt på, at du:
 • Har en relevant videregående uddannelse som f.eks. landskabsarkitekt, arkitekt eller geograf.
 • Har erfaring med planlægning i det åbne land og langs kysterne.
 • Har kendskab til og interesse for landskabsvurderinger, landskabsfredninger, adgangsregler i naturen og stiplanlægning i det åbne land.
 • Har erfaring med planloven og naturbeskyttelsesloven.
 • Har erfaring med lokalplanlægning og myndighedsbehandling.
 • Har erfaring med VVM og miljøvurdering.
 • Har kørekort.
 • Forstår at formidle og kommunikere dansk i skrift og tale.
 • Har flair for at arbejde i en politisk styret organisation.
 • Kan arbejder helhedsorienteret på tværs af fagligheder.
 • Kan samarbejde og dele viden med dine kolleger, men også kan arbejde selvstændigt.
 • Er serviceminded med fokus på, at det er borgere og virksomheder, der er i centrum.
 • Er udadvendt, tillidsvækkende, engageret, resultatorienteret og systematisk.
Om os
Lolland Kommune har et areal på 886 km². Der er ud over Lolland fem fastbeboede øer, hvoraf de største er Fejø, Femø og Askø, og samlet set har Lolland Kommune 344 km² kyst, hvilket er Danmarks næst længste kyststrækning.

Landskabet er på flere måder under forandring. Lolland Kommune har valgt at satse offensivt på vedvarende energi og grøn teknologi. Turisterhvervet er også i vækst i disse år. Derfor skal der i vores daglige arbejde sikres en bæredygtig udvikling, hvor benyttelse og beskyttelse af naturen, landskabet, ressourcerne og miljøet skal afvejes nøje. Lollands internationale placering midt i Europa og midt i en Femern Bælt Region i hastig udvikling præger også dagligt vores arbejde.

Yderligere information
Ved ønske om yderligere information om stillingen kan teamleder Gry Mylov kontaktes på tlf. 54 67 64 73.

Ansættelsesvilkår 
Løn efter gældende overenskomst og efter principperne om lokal løndannelse.

Ansættelsesprocedure
Der er ansøgningsfrist 14. marts 2021. Samtaler forventes afholdt den 19. marts 2021 over Skype. Eventuelt anden samtale planlægges efterfølgende. Stillingen ønskes besat snarest eller senest pr. 1. maj 2021

Du bedes anføre en fortrolig mailadresse i din ansøgning.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Ansøg
Frist:14. marts 2021
Ansættelsesvilkår:Fastansættelse
Arbejdstid:Fuldtid
Kontaktperson:Teamleder
Gry Mylov
Tlf.: 54 67 64 73
Arbejdssted:
Teknik- og Miljømyndighed Fruegade 7 4970 Rødby
Del i dit netværk
Jobagent: Opret jobagent
Info
Hvis teksten fremstår forkert i ordvalget kan det skyldes, at du bruger Google Chromes browser og har sat dit Chrome-sprog til at oversætte fra engelsk til dansk. Du ændrer dit Chrome-sprog i øverste højre side af dit browservindue.
Lolland Kommune
Jernbanegade 7, 4930 Maribo
Tlf: +45 54 67 67 67
CVR: 29188572

Læs tilgængelighedserklæringen her