Sektorchef for Kultur, Fritid og Borgerservice

Det går godt på Lolland! Kommunen oplever vækst i erhvervslivet og beskæftigelsen. Udsigten er endnu bedre, men tingene kommer ikke af sig selv. Lolland Kommune har derfor vedtaget en fokuseret Plan- og udviklingsstrategi for at udnytte de muligheder  Femern forbindelse giver. Et alsidigt og tidssvarende kultur- og fritidsliv er et helt centralt element i strategien, og det bliver din hovedopgave – sammen med meget engagerede politikere, medarbejdere, borgere, virksomheder og foreninger – at sikre det.
 
Du skal lede en sektor med 87 medarbejdere, som omfatter en central stabsfunktion og de to decentrale enheder: Musikskolen og Bibliotek & Borgerservice. Du skal lede op i forhold til direktionen og indgå i den tværgående (top)ledelse med chefkollegerne i kommunens Strategisk Lederforum. Du fungerer som tæt rådgiver for kommunens politiske ledelse herunder Fritids- og Kulturudvalget. Og du får en meget central rolle i forhold til omverdensledelse og som ambassadør for kommunen. Sektorens ydelser retter sig nemlig mod alle kommunens borgere og mod dem, der er på vej til at blive det.  
 
Lolland Kommune lægger vægt på, at du som ny sektorchef har relevant  ledelseserfaring fra en politisk ledet organisation, og at du kan dokumentere gode resultater fra et eller flere af fagområderne, og at du brænder for hele området. Du er nysgerrig, proaktiv og strategisk tænkende, og du har personlige lederegenskaber som mod, risikovillighed og handlekraft.
 
Du kan læse mere om stillingen i den uddybende Job- og Personprofil på Genitors hjemmeside. Her kan du også se de øvrige krav og forventninger, som Lolland Kommune har til den nye sektorchef. Du er velkommen til at ringe til direktør i Lolland Kommune, Bjarne Hansen (20160902) eller partner i Genitor Henning Meldgaard Nielsen (3141 0563), hvis du har spørgsmål til jobbet. Se også lolland.dk for information om Plan- og udviklingsstrategien og om kommunen.

Lolland Kommune tilbyder ansættelse på kontraktvilkår, og lønnen er kr. 817.750 årligt inkl. kontrakttillæg på 15% og ekskl. pension. Du kan søge stillingen ved at klikke på dette link til Genitor. Ansøgningsfristen udløber den 10. august 2020.
 

Ansøgningsfrist:10. august 2020, 12:00
Ansættelsesvilkår:Fastansættelse
Arbejdstid:Fuldtid
Kontaktperson:Direktør i Lolland Kommune
Bjarne Hansen tlf. 20160902/ 54676872
eller
Partner i Genitor
Henning Meldgaard Nielsen tlf. 31410563
Arbejdssted:
Kultur - Fritid & Borgerservice Jernbanegade 7 4930 Maribo
Del i dit netværk
Jobagent: Opret jobagent
Info
Hvis teksten fremstår forkert i ordvalget kan det skyldes, at du bruger Google Chromes browser og har sat dit Chrome-sprog til at oversætte fra engelsk til dansk. Du ændrer dit Chrome-sprog i øverste højre side af dit browservindue.
Lolland Kommune
Jernbanegade 7, 4930 Maribo
Tlf: +45 54 67 67 67
CVR: 29188572